• Gedragsrichtlijnen

  Binnen de vereniging en afdeling waterpolo zijn de volgende afspraken en regels van toepassing.

  Algemeen

  Respect voor elkaar: 

  • Tegenstanders
  • Chauffeurs
  • Officials
  • Scheidsrechter
  • Teamgenoten
  •  Publiek

  Taalgebruik:

  • Niet schelden
  • Niet vloeken
  • Wees beleefd
  • Geen grof taalgebruik
  • Gebruik een positieve intonatie

  Geen (fysieke/lichamelijke) agressie:

  • Niet slaan
  • Niet schoppen/trappen
  • Niet bijten

  Wees zuinig op (gebruikte) materiaal:

  • Van ons zelf maar ook van anderen

  Ruim je rotzooi op:

  • Standaard een plastic zak in je tas
  •  Laat niets slingeren in de kleedkamer en zwembad

  Help elkaar waar nodig:

  • Met het opruimen van materiaal
  • Maar ook als iemand boos/verdrietig is

  Toon interesse in elkaar:

  • Regelmatig sociaal bezig zijn
  • Teambesprekingen
  • Na een wedstrijd een hapje eten/drankje drinken

  Je vertegenwoordigt als waterpoloƫr de Houtrib:

  • Bij evenementen, toernooien en verenigingsactiviteiten

  Je hebt gekozen voor een teamsport:

  • Wees bewust op het feit dat je anderen dupeert als je niet komt opdagen
  • Samen uit, samen thuis!

  Specifiek:    De training:

  • Op tijd komen (15 minuten voor aanvang).
  • Indraaien op een vast punt.
  • Tijdig afmelden bij je trainer (24 uur van te voren).
  • Zorg dat je eigen materiaal in orde is (zwemkleding, slippers, caps, handdoek).
  • Helpen met het op-/afbouwen van het trainingsbad (materiaal).
  • Weet wie de verantwoordelijke persoon is (trainer, coach, assistent coach).
  • Let op je eigen spullen.
  • Niet gooien/smijten met de ballen!

     Thuiswedstrijden:

  • Een badverantwoordelijke aanwijzen per wedstrijdavond (ontvangst scheidsrechter, toezien dat het bad wordt op/afgebouwd, wedstrijdformulieren zover mogelijk invullen, ontvangst gasten).
  • Bedanken van de scheidsrechter door aanvoerder en coach.
  • Bedanken van de tegenpartij door de thuisspelende ploeg.
  • Bedanken van "de tafel" door de thuisspelende ploeg, coach en aanvoerder.
  • Indien bij escalaties (UMV, UZV) en eventuele scheldpartijen van publiek/team/coach/anderen dan excuses aanbieden aan scheidsrechter/tegenpartij/tafel.
  • Gezamenlijk op/afbouwen van het wedstrijdbad, netjes achterlaten.
  • Op tijd komen (45 minuten van te voren).

     Tijdens vervoer:

  • Gedraag je als lid van de Houtrib.
  • Geen alcohol als je moet rijden.
  • Houd je aan de verkeersregels/aanpassen rijgedrag.
  • Check je aantal spelers; heeft iedereen vervoer?
  • In de auto is de chauffeur verantwoordelijk.
  • Buiten de auto is de teambegeleider/coach verantwoordelijk voor vertrektijd/aantal auto's/benzinekosten.

     Uitwedstrijden:

  • Aanvoerder/coach/teambegeleider meldt zich bij de tegenstander en met de namenlijst.
  • De aanvoerder/coach/teambegeleider is verantwoordelijk.
  • Bedanken van de scheidsrechter/tafel/tegenstander.

     Evenementen/polotoernooien:

  • Bij de organisator melden/betalen/reglement toernooi.
  • Probeer bij de uitreiking aanwezig te zijn.
  • Gezamenlijk het tentenkamp op/afbouwen.
  • Let op elkaar (heimwee).
  • Zorg dat je een vast contactpersoon hebt (voor het oa het thuisfront).

     Ondersteuning verenigingsactiviteiten:

  • Algemene punten gelden hier ook.
  • Aan/afmelden bij de organisatie.
  • Je taak navragen en naar behoren uitvoeren.
  • Samen uit samen thuis.

     Wedstrijden:

  • Deelnemer aan verenigingsactiviteiten zijn persoonlijk aansprakelijk voor boetes/schades die zij veroorzaken.
  • Deelnemer is verantwoordelijk voor de gehele situatie.
  • Herhaaldelijke situaties tijdens wedstrijden/trainingen/toernooien voor recidive kunnen schorsing van de vereniging betekenen.

     Ouders/verzorgers:

  • Moedig uw kind altijd aan volgens de regels van het spel.
  • Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen.
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Ook een verloren wedstrijd kan een goed resultaat zijn, als van tevoren al bekend was dat de tegenstander veel sterker is, heeft de coach andere doelstellingen voor die wedstrijd besproken.
  • Val een beslissing van de scheidsrechter / trainer / teambegeleider niet af en trek de integriteit van deze persoon niet in twijfel.
  • Maak er een gewoonte van om echt commentaar, als er iets misgaat, onder vier ogen met de trainer of coach te bespreken of een afspraak daarvoor te maken.