• Vrijwilligers, stagiaires & vacatures

 •  

  De Houtrib is een vereniging "van leden voor leden" en kent geen betaalde krachten. Alles draait op vrijwilligers en binnen de zwemclub is altijd veel te doen en er is altijd wel een taak die je leuk vindt om te doen.

  De Houtrib kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Maar er zijn ook andere goede redenen om vrijwilliger te zijn. Deze variëren van persoon tot persoon. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld nieuwe contacten opdoen, bijdragen aan wedstrijden als official of ploegleider terwijl de kinderen aan het zwemmen zijn, nieuwe ervaringen opdoen of je CV aanvullen. Velen leden leiden een druk bestaan en hebben weinig tijd, maar bedenk dat een kleine taak ook heel nuttig is: vele handen maken licht werk. We proberen taken waar mogelijk op te splitsen en zo gemakkelijk mogelijk te maken.

  Hieronder zijn de meest voorkomende taken aangegeven.

   

  Aan het water:

  - Trainers en toezichthouders  

  - Officials tijdens wedstrijden

  - Wedstrijdcoördinatoren

  - Team coaches en team begeleiders

  - Vervoerscoördinatie bij wedstrijden

  - EHBO bij alle trainingen en wedstrijden

  - Organisatie van evenementen en wedstrijden

   

  Communicatie en PR:

  Communicatie betrekt de leden en diens familie bij de vereniging, informeert leden en niet-leden en biedt een sponsor platform.  De Houtrib kent deze website, nieuwsbrieven, Twitter en Facebook pagina's. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij aan de communicatie door een onderdeel van de website, nieuwsbrief, Twitter of Facebook te beheren of stukjes voor de media te schrijven. Een greep uit de taken:

  - Clubstatistieken bijhouden

  - Nieuwsberichten per afdeling plaatsen

  - Nieuwsberichten schrijven

  - Sponsoruitingen beheren

  - Sponsorwerving

  - Contact met sponsoren onderhouden

   

  Bestuurlijke taken en commissies:

  De Houtrib kent alle functies die verenigingen hebben: algemeen bestuur en besturen van de afdelingen met voorzitters, penningmeesters, secretarissen en leden met specifieke taken. Verder zijn er commissies en werkgroepen voor specifieke tijdelijke en meer permanente taken. Voor een overzicht van besturen en commissies zie het betreffende menu.  

   

  Trainer en official.

  Voor opleidingsmogelijkheden zie http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/

   

  EHBO.

  Voor opleiding en herhalingscursussen

   

  Verenigingswerk.

  Zie bijv. www.welzijnlelystad.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/trainingen_2015

   

  Vragen?

  Bij vragen en belangstelling aarzel niet contact op te nemen met secretaris@houtrib.nl