• Depot voor startgeld zwemwedstrijden en trainingen

  Voor deelname aan zwemwedstrijden is meestal startgeld verschuldigd, wat door de zwemmer/zwemster zelf wordt betaald. De Houtrib heeft voor deze startgelden een depot ingevoerd. Het voordeel van een depot is dat de zwemmers geen contant geld hoeven mee te nemen naar het zwembad en af te dragen aan de inschrijver/ploegleider. 

  Ook de bijdrage voor extra trainingen en activiteiten zullen via dit depot verrekend worden.

  Zodra je deel gaat nemen aan wedstrijden namens De Houtrib dien je ten minste  20,00 of een veelvoud daarvan( 40,00 -  60,00 -  80,00 etc.) te storten op de Houtrib rekening NL51 INGB 0009514317.  Vermeld daarbij de Naam van de Zwemmer

  Per wedstrijd wordt direct het juiste bedrag afgeschreven. Wanneer het bedrag op het depot 10,00 of minder bedraagt, dan volgt er een e-mail met het verzoek het depot aan te vullen. Eens per 3 maanden ontvangt iedere zwemmer een overzicht van de uitgaven van zijn/haar depot.

  Wanneer het saldo te laag is of 0,00 bedraagt, dan word je niet meer ingeschreven voor wedstrijden.

  Een door de KNZB opgelegde boete wordt ook via het wedstrijddepot met de zwemmer verrekend. Dit zijn de volgende boetes:
  - Afzeggen na de sluitingstermijn (NG):  2,85  Niet afzeggen (NG.ZA):  9,40 per start
  - Voor Kampioenschappen lopen de bedragen fors op tot Finale N(JJ)K zonder afmelding: 85,50 Zie hiervoor de KNZB-tarievenlijst.

  We willen graag dat iedereen aan wedstrijden meedoet daarom wordt aan het begin van het seizoen voor iedere wedstrijdzwemmer een bedrag van 20 euro in het depot gestort.  Daardoor kan iedere wedstrijdzwemmer aan ongeveer 5 wedstrijden meedoen die zijn inbegrepen bij de contributie.  Van dit bedrag vind geen restitutie plaats. 

  De prijzen voor het seizoen 2016 -2017 zijn als volgt:

  Swimkick/Miniorencircuit en Minioren/Juniorencircuit: 3,50 per wedstrijd.  Junioren/Jeugd/Seniorencircuit en Meerkamp.  5,-- per wedstrijd. 

  Het clubkampioenschap en deelname aan de landelijke KNZB competitie zijn bij de contributie inbegrepen.

  Kampioenschappen, toernooien en limietwedstrijden.  Het bedrag wat door de organiserende vereniging wordt bepaald.  Dat is meestal een bedrag per start.

  Het depot wordt bijgehouden door Eric van den Blink. WZdepot@houtrib.nl

  Het wedstrijddepot in het kort:

   Stort minimaal  20,00 (of een veelvoud) op rekeningnummer NL51 INGB 0009514317 ten name van Zwem en Poloclub De Houtrib WZ

  1. Vermeld in de omschrijving duidelijk je naam of namen.
  2. Wanneer je stopt met wedstrijdzwemmen, dan zal het resterende bedrag teruggestort worden.
  3. Boetes zoals NG (niet gestart) of NGZA (niet gestart zonder afmelding) worden direct verrekend.
  4. Het clubkampioenschap, de Landelijke A-competitie, de NK Estafette en Estafettenummers op het Nationele en Regionale kampioenschappen worden niet in rekening gebracht.