• Algemene afspraken

   

  Om onduidelijkheden of verwarringen te voorkomen zijn bij de afdeling wedstrijdzwemmen de volgende afspraken en regels van toepassing:

  Algemeen:

  • Je zwemt omdat je dat zelf graag wilt, niet omdat het moet.    
  • Je moet bereid zijn om aan wedstrijden in competitieverband namens de Houtrib deel te nemen.    
  • Zorg dat je e-mail adres bekend is bij het secretariaat.
  • Beleidsplan afd. WZ per 07-07-2013 (op te vragen bij het bestuur)
  • Handboek afd. WZ per juni 2014 

  Trainingen:

  • Je bent op tijd voor de training, je spullen zijn in orde (plankje, "achtje", flippers en handpeddels) en bent tijdig klaar om te beginnen.
  • Je komt niet wanneer je geen volledig uur wil of kan zwemmen. Na/bij een blessure of ziekte kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt worden met met de trainer.
  • Je meldt voor aanvang van de training eventuele blessures. Ook wanneer je weer hersteld bent geef je dit door aan de trainer.
  • Je accepteert de trainer als "opdrachtgever" tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Je bemoeit je niet tijdens de training met de inhoud ervan. Na de training zijn opbouwende kritiek en/of suggesties altijd welkom.
  • De trainers bepalen in welke baan de zwemmer dient te trainen.
  • Wanneer je niet serieus deelneemt aan de training en dit verstorend wordt voor de andere zwemmers, dan kan je gedurende korte of langere tijd de verdere deelname aan de training ontzegd worden.

  Wedstrijden:

  • Wanneer je voor een wedstrijd bent opgesteld ontvang je hiervan de wedstrijduitnodiging via e-mail. 
  • Je zegt tijdig af bij de, op de uitnodiging vermelde, wedstrijdcoördinator indien je verhinderd bent. Hiermee worden boetes voorkomen en in geval van competitiewedstrijden geef je de wedstrijdcoördinator de gelegenheid een andere zwemmer op te stellen.
  • Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat je aanwezig zult zijn bij de wedstrijd waarvoor je uitgenodigd bent!
  • Startgelden en eventuele boetes zijn voor eigen rekening indien je niet tijdig wordt afgemeld. Je wordt pas weer opgesteld/ingeschreven voor andere wedstrijden nadat openstaande startgelden en/of boetes betaald zijn.
  • Je laat het de wedstrijdcoördinator weten wanneer je niet vanaf de afgesproken verzamelplaats vertrekt.
  • Je bent op tijd aanwezig voor het inzwemmen. Wanneer je te laat aanwezig bent, loop je het risico dat je door de ploegleiding bent afgemeld, met een boete als gevolg en je niet meer deel kan nemen aan de wedstrijd.
  • Uitsluitend op de wedstrijddag zelf kan je de wedstrijdbegeleiders (trainers/ploegleiders) telefonisch bereiken via het op de uitnodiging vermelde telefoonnummer.

   

  • Er wordt in teamverband aan de competitiewedstrijden deelgenomen, daarom is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we als team naar een wedstrijd toe gaan en ook als team de wedstrijd afsluiten. Het is niet de bedoeling dat je weg gaat wanneer je klaar bent met zwemmen, je teamgenoten moeten immers nog zwemmen. Samen uit, Samen thuis!