• Zwemles

  Zwemles voor (kinderen van) vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland.

  De Lelystadse Zwem- en Poloclub De Houtrib biedt in afstemming met Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad (VWL) kinderen van vluchtelingen in Lelystad de mogelijkheid te leren zwemmen en een zwemdiploma te halen.

  Achtergrond
  Dit initiatief is gebaseerd op:

  Veel vluchtelingen hebben geen ervaring met open water, zoals dat in Nederland het geval is. En zijn dus ook niet bekend zijn met de gevaren die dit met zich mee kan brengen. In Nederland beschouwen we het op jonge leeftijd leren zwemmen als een normaal en noodzakelijk onderdeel van de opvoeding. Dit niet alleen om ongelukken te voorkomen maar ook om de mogelijkheden van het recreatief genieten van water te openen. Zwemmen en watersport vooronderstellen het beheersen van de zwemkunst. Daar beide een onderdeel vormen van de Nederlandse cultuur kan het leren zwemmen tevens een stap zijn in integratie.  

  Het verenigingsleven is een karakteristiek onderdeel van de Nederlands cultuur.  ZPC De Houtrib wil -als een maatschappelijke bijdrage- nieuwkomers laten kennis maken met de aard en betekenis van het verenigingsleven in Nederland door de doelgroep zwemles bieden en te betrekken bij de vereniging. 


  Doelgroep
  De doelgroep bestaat uit vluchtelingen met een verblijfsstatus. Gedurende de eerste twee jaar van hun vestiging in Lelystad krijgen deze mensen begeleiding van VWL bij hun integratie.

  De doelgroep voor zwemles bestaat uit personen die op moment van aanmelding worden begeleid door VWL en bestaat uit drie categorieën:

  1. Minderjarige kinderen van vluchtelingen ouder dan 8 jaar. Kinderen die op een andere wijze zwemles krijgen komen niet in aanmerking.

  2. Hun ouders. De motivatie om te leren zwemmen zal voor jonge kinderen ondersteund moeten worden door ouders. Om dit te bevorderen zullen de ouders  via voorlichting, het kennis maken met het zwembad en het bieden van de gelegenheid om de zwemlessen bij te wonen als toeschouwer bij de zwemles van hun kinderen en de vereniging worden betrokken.

  3. Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.


  Waar wordt gezwommen?

  De Houtrib huurt badwater in De Koploper. De lessen voor beginners worden gegeven in het Piratenbad (max. diepte 1,20 m) voor meer gevorderden worden de lessen gegeven in het Instructiebad (max 2,00 m) en het Wedstrijdbad (max. 3,50 m), waar dan - in de andere banen - tevens zwemtraining aan leden van De Houtrib wordt gegeven. De tijden van de lessen kunnen wisselen, maar zijn zoveel mogelijk in de vroege avond. Er is geen zwemles tijdens de zomervakantie en kerstvakantie en andere vakanties van de basisschool, op feestdagen en op andere tijdstippen dat het zwembad gesloten is (bijv. wegens onderhoudswerkzaamheden). 

   

  Wat is het primaire doel?
  Het primaire doel is het verkrijgen van zwemvaardigheid. De Houtrib organiseert periodiek voor uitsluitend leerlingen die bij De Houtrib zwemles hebben de mogelijkheid om een zwem survivaldiploma te halen. Om kosten laag te houden streven we ernaar om alleen het C-diploma af te nemen.

   

  Wie geven les?

  Bij iedere les zal tenminste één gediplomeerd zweminstructeur aanwezig zijn.  De instructeur zal worden bijgestaan door  tenminste één  assistent. Deze assistenten zijn geen bevoegd zweminstructeur. Instructeurs zowel als assistenten zijn vrijwilligers en leden van de Houtrib.


  Hoe krijg ik toegang tot de Koploper?

  Voor toegang tot de Koploper is een pasje nodig. Tegen betaling van €6,- krijg je een pasje van De Houtrib. Na inlevering van het pasje krijg je de €5,- borg weer terug.

   

  Omkleden en kleding
  Omkleden kan in de kleedkamers die door De Houtrib worden gebruikt (Dames en Heren).

  Zwemkleding: alle schone en niet pluizende kleding is toegestaan, maar let op dat het beweging zo weinig mogelijk belemmert.

  De dagkleding kan na omkleding in een afgesloten kluisje worden geplaatst of in een tas meegenomen naar het bad.

  Een onderdeel van het zwemdiploma is gekleed zwemmen. Zo nu en dan wordt tijdens zwemles ook geoefend met gekleed zwemmen. De kleding vereisten voor de verschillende diploma's zijn als volgt:

  Diploma A: T-shirt, hemd met korte mouwen, korte broek, of jurk of rok met blouse. Schoenen: plastic of leren schoenen met zool.

  Diploma B: T-shirt, hemd met lange mouwen, lange broek, of jurk of rok met blouse met jurk of rok over de knieën. Schoenen: plastic of leren schoenen met zool.

  Diploma C: T-shirt, hemd met lange mouwen, lange broek of jurk of rok met blouse met jurk of rok over de knieën. Regen of windjack met lange mouwen (bijv van nylon). Schoenen: plastic of leren schoenen met zool.

  Doe mee en maak het leuk.
  Kom altijd! Je krijgt les van vrijwilligers voor hen is het een teleurstelling als je er niet bent en bovendien zwemmen leer je alleen maar door te doen. Als je echt niet kunt laat dit dan altijd vooraf weten aan de instructeur of door een mail te sturen naar zwemles@houtrib.nl.

  Kom op tijd! De begintijd van 17:45 uur betekent dat je om 17:45 uur klaar staat bij het zwembad.
  Het is storend als mensen te laat zijn. Blijf na aflop niet in het zwembad spelen. Zorg er voor dat je 20 minuten na afloop van zwemles het zwembad weer hebt verlaten.

  Let op veiligheid voor je zelf en anderen. Volg altijd de instructies van de zweminstructeurs op. Dus niet hard lopen in het bad (je kunt uitglijden en vallen) en geen etenswaar nuttigen in het bad.


  Wat kost het?
  De eigen bijdrage bedraagt met ingang van 1 juni 2016 € 8,00 per maand per persoon (dit is inclusief de kosten van éénmaal per jaar diplomazwemmen). Een keer extra diplomazwemmen kost 10 €

  Als je een diploma hebt gehaald kun je stoppen met les en ben je de volgende maand geen contributie meer verschuldigd. Heb je nog geen diploma gehaald en je stopt met zwemles dan is nog 1 maand extra contributie verschuldigd.


  Wat is mijn positie bij De Houtrib?
  Je wordt  geregistreerd als lid van de Zwem- en Polo "De Houtrib" (verenigingslid) met alle rechten en verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Omdat de Houtrib volledig draait op de inzet van vrijwilligers geldt dus ook de morele verplichting tot inzet als vrijwilliger.


  Inschrijving
  Inschrijving vindt plaats via VWL. Bij het intake gesprek met VWL worden de nieuwkomers gewezen op de mogelijkheid van zwemles bij de Houtrib. Als alternatief kan aanmelding plaatsvinden bij de Houtrib, waarna toetsing volgt bij VWL of de betrokken persoon behoort tot de doelgroep

  Voor inschrijving wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Deze dient te worden verzonden aan Z&PC De Houtrib, Postbus 8200 AP, Lelystad.

   


  Informatie www.houtrib.nl of zwemles@houtrib.nl