• z&pcdehoutrib 3
 • z&pcdehoutrib 4
 • z&pcdehoutrib 1
 • z&pcdehoutrib 5
 • z&pcdehoutrib 2
Afdrukken

Afspraken en regels

Binnen de afdeling waterpolo zijn de volgende afspraken en regels van toepassing. 

Algemeen:

Respect voor elkaar:

 • Tegenstanders.
 • Chauffeurs.
 • Officials.
 • Scheidsrechter.
 • Teamgenoten.
 • Publiek.

Taalgebruik:

 • Niet schelden.
 • Niet vloeken.
 • Wees beleefd.
 • Geen grof taalgebruik.
 • Gebruik een positieve intonatie.

Geen (fysieke/lichamelijke) agressie:

 • Niet slaan.
 • Niet schoppen/trappen.
 • Niet bijten.

Wees zuinig op (gebruikte) materiaal:

 • Van ons zelf maar ook van anderen.

Ruim je rotzooi op:

 • Standaard een plastic zak in je tas.
 • Laat niets slingeren in de kleedkamer en zwembad.

Help elkaar waar nodig:

 • Met het opruimen van materiaal.
 • Maar ook als iemand boos/verdrietig is.

Toon interesse in elkaar:

 • Regelmatig sociaal bezig zijn.
 • Teambesprekingen.
 • Na een wedstrijd een hapje eten/drankje drinken.

Je vertegenwoordigt als waterpoloër de Houtrib:

 • Bij evenementen, toernooien en verenigingsactiviteiten.

Je hebt gekozen voor een teamsport:

 • Wees bewust op het feit dat je anderen dupeert als je niet komt opdagen.

Samen uit, samen thuis!

Specifiek:

De training:

 • Op tijd komen (15 minuten voor aanvang).
 • Indraaien op een vast punt.
 • Tijdig afmelden bij je trainer (24 uur van te voren).
 • Zorg dat je eigen materiaal in orde is (zwemkleding, slippers, caps, handdoek).
 • Helpen met het op-/afbouwen van het trainingsbad (materiaal).
 • Weet wie de verantwoordelijke persoon is (trainer, coach, assistent coach).
 • Let op je eigen spullen.
 • Niet gooien/smijten met de ballen!

Thuiswedstrijden:

 • Een badverantwoordelijke aanwijzen per wedstrijdavond (ontvangst scheidsrechter, toezien dat het bad wordt op/afgebouwd, wedstrijdformulieren zover mogelijk invullen, ontvangst gasten).
 • Bedanken van de scheidsrechter door aanvoerder en coach.
 • Bedanken van de tegenpartij door de thuisspelende ploeg.
 • Bedanken van ‘de tafel’ door de thuisspelende ploeg, coach en aanvoerder.
 • Indien bij escalaties (UMV, UZV) en eventuele scheldpartijen van publiek/team/coach/anderen dan excuses aanbieden aan scheidsrechter/tegenpartij/tafel.
 • Gezamenlijk op/afbouwen van het wedstrijdbad, netjes achterlaten.
 • Op tijd komen (45 minuten van te voren).

Tijdens vervoer:

 • Gedraag je als lid van de Houtrib.
 • Geen alcohol als je moet rijden.
 • Houd je aan de verkeersregels/aanpassen rijgedrag.
 • Check je aantal spelers; heeft iedereen vervoer?
 • In de auto is de chauffeur verantwoordelijk.
 • Buiten de auto is de teambegeleider/coach verantwoordelijk voor vertrektijd/aantal auto’s/benzinekosten.

Uitwedstrijden:

 • Aanvoerder/coach/teambegeleider meldt zich bij de tegenstander en met de namenlijst.
 • De aanvoerder/coach/teambegeleider is verantwoordelijk.
 • Bedanken van de scheidsrechter/tafel/tegenstander.

Evenementen/polotoernooien:

 • Bij de organisator melden/betalen/reglement toernooi.
 • Probeer bij de uitreiking aanwezig te zijn.
 • Gezamenlijk het tentenkamp op/afbouwen.
 • Let op elkaar (heimwee).
 • Zorg dat je een vast contactpersoon hebt (voor het oa het thuisfront).

Ondersteuning verenigingsactiviteiten:

 • Algemene punten gelden hier ook.
 • Aan/afmelden bij de organisatie.
 • Je taak navragen en naar behoren uitvoeren.
 • Samen uit samen thuis.

Wedstrijden:

 • Deelnemer aan verenigingsactiviteiten zijn persoonlijk aansprakelijk voor boetes/schades die zij veroorzaken.
 • Deelnemer is verantwoordelijk voor de gehele situatie.
 • Herhaaldelijke situaties tijdens wedstrijden/trainingen/toernooien voor recidive kunnen schorsing van de vereniging betekenen.

Ouders / verzorgers:

 • Moedig uw kind altijd aan volgens de regels van het spel.
 • Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Ook een verloren wedstrijd kan een goed resultaat zijn, als van tevoren al bekend was dat de tegenstander veel sterker is, heeft de coach andere doelstellingen voor die wedstrijd besproken.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter / trainer / teambegeleider niet af en trek de integriteit van deze persoon niet in twijfel.
 • Maak er een gewoonte van om echt commentaar, als er iets misgaat, onder vier ogen met de trainer of coach e bespreken of een afspraak daarvoor te maken.

 • akwaak
 • soleij
 • waterfly-sponsor
 • kg
 • tyr
 • bakker bart