• Algemeen

  Vacatures:

  Binnen een vereniging zijn er altijd vacatures voor vrijwilligers. Hieronder staan de belangrijkste vacatures.
  Mocht je meer informatie wensen of belangstelling hebben neem dan contact op met secretaris@houtrib.nl. Bedenk dat veel functies kunnen worden opgesplitst in deeltaken: "Veel handen maken licht werk" 

  Lid algemeen bestuur Portefeuille Public Relations, Communicatie en Sponsoring. 

  Ledenadministrateur.
  De volledige ledenadministratie wordt nu in Sportlink bijgehouden. Dit betekent een vereenvoudiging ten opzichte van de oude situatie. De huidige vrijwilliger stopt om dat ze een nieuwe werkkring heeft gevonden en daardoor geen tijd meer heeft.

  Lid webteam.
  De Houtrib heeft sinds eind 2015 een geheel vernieuwde website. Deze site is zo ontworpen dat het eenvoudig is om er berichten op te plaatsen. We streven naar een webteam waarbij verschillende mensen delen van de website beheren. In een korte training hoe dit te doen is voorzien. 

 • Abel Faber nieuwe penningmeester

  Op de extra Algemene Ledenvergadering op 15 sept. jl. is Abel Faber gekozen tot penningmeester van de Houtrib. Hij volgt in deze functie Annett Kurzmann op. Annet bedankt voor je inzet en Abel succes gewenst in je nieuwe rol bij De Houtrib.